Hotline: 0909 366 858

TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT

Giỏ hàng ( 0)

  • Sách Pháp Luật
  • Sách Luật, Sách Bộ Luật
  • Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự
Các sản phẩm của Bộ Luật Dân Sự Mới (Tìm thấy 16 sản phẩm)

- 0%

Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi

65.000 đ

Tiết kiệm: 0 đ

- 0%

Bộ luật dân sự sự mới nhất Bộ luật dân sự sự mới nhất

55.000 đ

Tiết kiệm: 0 đ

- 50%

Sách Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Dân Sự Sách Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Dân Sự

230.000 đ

Tiết kiệm: 230.000 đ

- 50%

So sánh Luật Tố tụng hành chính 2010 – 2015 So sánh Luật Tố tụng hành chính 2010 – 2015

175.000 đ

Tiết kiệm: 175.000 đ

- 50%

So sánh Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 - 2015 So sánh Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 - 2015

175.000 đ

Tiết kiệm: 175.000 đ

- 50%

So sánh Bộ luật Dân sự 2005 - 2015 So sánh Bộ luật Dân sự 2005 - 2015

175.000 đ

Tiết kiệm: 175.000 đ

- 50%

So sánh đối chiếu bộ luật dân sự 2005 và 2015 So sánh đối chiếu bộ luật dân sự 2005 và 2015

175.000 đ

Tiết kiệm: 175.000 đ

- 25%

Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ


Bảng Báo Giá Sách Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất

Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi

Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi

65.000 đ

Tiết kiệm: 0 đ

- 0%

Bộ luật dân sự sự mới nhất

Bộ luật dân sự sự mới nhất

55.000 đ

Tiết kiệm: 0 đ

- 50%

Sách Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Dân Sự

Sách Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Dân Sự

230.000 đ

Tiết kiệm: 230.000 đ

- 50%

So sánh Luật Tố tụng hành chính 2010 – 2015

So sánh Luật Tố tụng hành chính 2010 – 2015

175.000 đ

Tiết kiệm: 175.000 đ

- 50%

So sánh Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 - 2015

So sánh Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 - 2015

175.000 đ

Tiết kiệm: 175.000 đ

- 50%

So sánh Bộ luật Dân sự 2005 - 2015

So sánh Bộ luật Dân sự 2005 - 2015

175.000 đ

Tiết kiệm: 175.000 đ

- 50%

So sánh đối chiếu bộ luật dân sự 2005 và 2015

So sánh đối chiếu bộ luật dân sự 2005 và 2015

175.000 đ

Tiết kiệm: 175.000 đ

- 25%

Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án

Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Tuyển tập các quyết định giám đốc thẩm của tòa án nhân dân tối cao

Tuyển tập các quyết định giám đốc thẩm 

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Hướng dẫn các tình huống về giải quyết tranh chấp dân sự

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp dân sự

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 28%

Sách Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự mới nhất

Sách Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân 

250.000 đ

Tiết kiệm: 100.000 đ

 


Về chúng tôi

FANPAGE FACEBOOK