Hotline: 0909 366 858

TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT HÀ NỘI - SÀI GÒN

Giỏ hàng ( 0)

 • Hướng dẫn mua Sách Pháp Luật - Sách Luật
 • Sách Pháp Luật Giá Rẻ
 • Sách Pháp Luật Hà Nội Sài Gòn
 • Trung Tâm Sách Pháp Luật Hà Nội Sài Gòn
 • Sách Pháp Luật
Cầm tay chỉ việc những nội dung cơ bản, Kế toán hành chính sự nghiệp

Cầm tay chỉ việc những nội dung cơ bản, Kế toán hành chính sự nghiệp

Mã sản phẩm: NXB: TC/18
Giá 350.000 đ
300.000 đ
Gọi đặt hàng 24/24 từ thứ 2 đến thứ 7: 0909 366 858

Cầm tay chỉ việc, Xử lý tình huống, Những nội dung cơ bản, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán  giáo dục đào tạo , Chế độ kế toán cơ sở do,nhóm tác giả do PGS.TS PHẠM VĂN ĐĂNG - Nguyên Phó Vụ trưởng -Vụ Chế độ Kế toán (Bộ Tài chính ) nguyên Phó Giám  đốc Học viện Tài chính  làm chủ biên
 

Sách  Xử lý tình huống, Cầm tay chỉ việc, Những nội dung cơ bản, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán  giáo dục đào tạo, Chế độ kế toán cơ sở 

Để giúp các đơn vị hành chính -sự gnhiệp , đặc biệt các đơn vị trường học , cơ sở giáo dụcu -đào tạo các cấp và những người làm kế toán ở các đơn vị nầy thuận tiện , dễ dàng trong việc tham chiếu , vận dụng các chính sách - chế độ về kế toán , triển khai thực hiện và thực hành kế toán tai đơn vị mình theo đúng nội dung quy định trong TT107/2017-BTC , nhóm tác giả do PGS.TS PHẠM VĂN ĐĂNG - Nguyên Phó Vụ trưởng -Vụ Chế độ Kế toán (Bộ Tài chính ) nguyên Phó Giám  đốc Học viện Tài chính  làm chủ biên đã nghiên cứu , biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản Tài chính xuất bản Bộ sách " xử lý tình huống - cầm tay chỉ vệc những nội dung cơ bản về chế độ kế toán đơn vị hành chính nghiệp áp dụng cho đơn vị giáo dục đào tạo ( đã cập nhập theo Thông tư 107/TT/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính )Ngày 10/10/2017 , Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 107/2017 /TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (HCSN) ,  có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/0/2006 về việc ban hành chế độ kế toán HCSN .
Cầm tay chỉ việc những nội dung cơ bản, Kế toán hành chính sự nghiệp Kế toán hành chính sự nghiệp

Bộ Sách Cầm tay chỉ việc những nội dung cơ bản, Kế toán hành chính sự nghiệp gồm 2 tập 

Tập 1 : Nội dung cơ bản kê toán hành chính sự nghiệp áp dụng cho đơn vị giáo  dục đào tạo cơ sở

Xử lý tình huống, Cầm tay chỉ việc Những nội dung cơ bản, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán giáo dục đào tạo, Chế độ kế toán cơ sở

Cầm tay chỉ việc Những nội dung cơ bản, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán  giáo dục đào tạo, Chế độ kế toán cơ sở

Tập 2: Xử lý các tình huống nghiệp vụ kế toán, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán tại đơn vị giáo dục 

Xử lý các tình huống nghiệp vụ kế toán , ghi sổ kế toán , lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán tại đơn vị giáo dục - đào tạo cơ sở

 

Xử lý các tình huống nghiệp vụ kê toán hành chính sự nghiệp áp dụng cho đơn vị giáo  dục đào tạo cơ sơ

Xử lý tình huống, Nội dung bộ sách ngoài đề cập các quy định chủ yếu trong các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán - kế toán HCSN hiện hành , bộ sách còn dành nhiều thông tin đề cập , xử lý các tình huống nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh minh họa theo từng phần thực ahnfh kế toạn tại đơn vị giáo dục -đào tạo , theo đó ,hướng dẫn cụ thể ,chi tiết  việc nghi sổ kế toán , lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ..

Sách Liên Quan

Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp Theo Thông Tư 107

Để theo kịp với tình hình kinh tế hiện nay và xu hướng hội nhập quốc tê, góp phần quan trọng vào công tác quản lý ngân sách nhà nước, ngày 10/10/2017 Bộ Tài Chính ban hành, Thông tư số 107/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự ngiệp được áp dụng trong cả nước từ 1/1/2018

Thông tư này thay thế quyết định số 19/2006 QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành lần này được xây dựng trên nguyên tắc thỏa mãn và cập nhật các yêu cầu mới nhất của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và các văn bản pháp luật hiện hành áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Sách Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp

Sách Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp áp dụng năm 2018

Nội dung cuốn Sách Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp và kế hoạch xuất bản

Tài liêu Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được xuất bản lần này với việc giới thiệu đầy đủ nội dung Thông tư số 107/2017/TT-BTC còn được bổ sung hệ thống sơ đồ kế toán và một số ví dụ minh họa, nhằm cụ thể hóa các quy định của Thông tư số  107/2017/TT-BTC trong việc hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

- Nội dung Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

1 Phụ lục 01: Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc

2 Phụ lục 02: Hệ thống tài khoản kế tán

3 Phụ lục 03: Hệ thống sổ kế toán

4 Phụ lục 04: Hệ thống bao cáo tài chính báo cáo quyết toán

5 Hệ thống sơ đồ kế toán 

7 Một số ví dụ minh họa

8 Hệ thống chứng từ kế toán hướng dẫn

Để giúp .giúp cơ quan quản lý, những người làm trực tiếp tài chính kê toán ở các đơn vị giáo dục - đào tạo cơ sở triển khai thực hiện công tác kế toán của đơn vị mình nhanh, chính xác và thuận lợi nhất. Sách Pháp Luật xin phép được giới thiệu bộ sách nói trên: 

Ngoài ra cuốn sách còn in các văn bản pháp luật về chính sách thuế, Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp còn hiệu lực hoặc có thể vận dụng để bạn bạn đọc tham khảo và áp dụng trong công việc, là tài liệu thực sự cần thiết đối với lãnh đạo và cán bộ, công chức và người lao động của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Hy vọng cuốn sách này rất hữu ích cho các bạn có nhu cầu sử dụng. Sách đẹp, khổ 19*27 cm, dày 368 trang, Giá: 350.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2018. 

Trung Tâm Sách Pháp Luật: Chuyên cung cấp  Sách Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Hướng Dẫn Phương Pháp

Sách chính hãng giá rẻ uy tín chất lượng, Chúng tôi còn phát hành các loại sách độc quyền cung cấp tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc như  : >> Sách Pháp Luật >>  Sách Pháp Luật Bình Luận Bộ Luật >> Sách Pháp Luật Chính Trị >> Sách Pháp Luật Xuất Nhập Khẩu >> Sách Luật 2018 >> Sách Pháp Luật Soạn Thảo Văn Bản >> Sách Luật Ứng Dụng >> Sách Đảng Công Tác Đảng >>  Sách Đảng Sổ Tay Đảng Viên >> Sách Kế Toán Xã Phường >>  Sách Kế Toán, Chính Sách Thuế >>  Sách Lao Động, Chính Sách Tăng Lương >> Sách Lao Động Công Đoàn >> Sách Xây Dựng, Đơn Giá, Định Mức >> Sách Pháp Luật Đất Đai Nhà Ở

XEM THÊM SÁCH

Mua Sách GiáTốt vui lòng liên hệ 
Điện thoại : 0283 636 2182 - 0909 366 858  (Mr: Phong)
0982 711 282 - 0913 142 287 (Mr: Thành)
Trung Tâm Sách Pháp Luật
Địa chỉ: Phố . Đội Cấn, P. Cống Vị ,Q. Ba Đình. TP. HÀ NÔI
Chi Nhánh I : 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , P6. Quận 3 TP. HCM
Website:http://sachphapluat.com.vn  - Email: sachphapluatct@gmail.com
Nhận xét đánh giá:
 • Currently 0/5

Kết quả: 0/5 - (0 phiếu)

Gửi đánh giá của bạn về bài viết:    Gửi đánh giá
Bình luận:


 Miễn phí vận chuyển
 • Bảo hành chính hãng
 • Vận chuyển Giao Sách tại địa chỉ theo yêu cầu
 • Miễn phí vận chuyển Giao hàng trong 24h
 • Gọi 0909 366 858 hoặc 0283 636 2182 liên hệ shop để mua với giá rẻ nhất
 • Thanh toán khi nhận hàng
Sách pháp luật nhà xuất bản y học
Sách pháp luật nhà xuất bản văn hóa
Sách pháp luật nhà xuất bản tư pháp
Sách pháp luật nhà xuất bản tổng hợp
Sách pháp luật nhà xuất bản thông tấn xã
Sách pháp luật nhà xuất bản tài chính
Sách pháp luật nhà xuất bản sự thật
Sách pháp luật nhà xuất bản phụ nữ
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Dân Trí
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Công An
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Thanh Niên
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Kim Động
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Giáo Dục
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Sư Phạm
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Lao Động

Về chúng tôi

FANPAGE FACEBOOK