CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT KỶ LUẬT ĐẢNG
sachphapluat sachphapluat.com phongthanh sachphapluat

Thông tin sách

CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT KỶ LUẬT ĐẢNG
CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT KỶ LUẬT ĐẢNG
0 bình luận
350,000vnđ
Giá: 300,000vnđ
Từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động, phát triển đến nay, cùng với việc quan tâm xây dựng, củng cố về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng Cộng sản Việt Nam rất chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật của Đảng

Thông tin sách:

NỘI DUNG

Từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động, phát triển đến nay, cùng với việc quan tâm xây dựng, củng cố về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng Cộng sản Việt Nam rất chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật của Đảng, nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng ta khẳng định, lãnh đạo phải có kiểm tra, không kiểm tra coi như không có lãnh đạo. Lãnh đạo mà không kiểm tra thì lãnh đạo sẽ trở thành quan liêu. Vì vậy, Đảng ta xác định phải thường xuyên quan tâm tới công tác kiểm tra, đưa công tác kiểm tra lên thành khoa học và nghệ thuật. Ngay từ khi mới thành lập, trong Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định tráchnhiệm của đảng viên là "Điều tra các việc". Công tác kiểm tra thời kỳ này, do hoàn cảnh Đảng còn hoạt động bí mật, nên chủ yếu giao cho các đảng viên, cấp ủy viên, các cấp ủy, chi bộ thực hiện công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Đồng thời, Đảng ta cũng rất chăm lo việc giữ gìn kỷ luật của Đảng, quy định cụ thể các hình thức xử lý kỷ luật đối với đảng viên, tổ chức đảng vi phạm kỷ luật.Trong các giai đoạn cách mạng, trong mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng, cùng với việc quy định cụ thể công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Điều lệ Đảng, Báo cáo chính trị, Báo cáo về xây dựng Đảng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, thông tri, hướng dẫn, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, về kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, để đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra của Đảng, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị chuyên đề về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy chế về chế độ kiểm tra công tác cán bộ và cán bộ; Quy định về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Đến nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đảng ta chính thức quy định chức năng, nhiệm vụ giám sát cho các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ trong Điều lệ Đảng; Bộ Chính trị ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020; lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ban Bí thư ban hành một số quy định, quy chế, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát.Đến nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI (các nhiệm kỳ trước do Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ban hành); Quy định về những điều đảng viên không được làm. Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát trong Đảng; Quy định giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bíthư quản lý; Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; sửa đổi bổ sung một số quy định, quy chế Bộ Chính trị khoá X đã ban hành...Để góp phần hệ thống hoá về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp từ khi thành lập Đảng đến nay trong Điều lệ Đảng các khoá, trong các báo cáo chính trị, báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc và trong các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nhà xuất bản Hồng Đức liên kết xuất bản cuốn sách "Công tác kiểm tra, giám sát ,kỷ luật đảng qua các nhiệm kỳ đại hội

Chi tiết liên hệ: 0909 366 858-0913 142 287

Trung Tâm Sách pháp luật kế toàn

www.sachphapluat.com.vn-Emai:trungtamtttuvanluatviet@gmail.com

giao sách thu tiền tận nơi trên toàn quốc

 

Viết bình luận

Tên bạn:


Bình luận của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:Sách liên quan