Hotline: 0909 366 858

TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT HÀ NỘI - SÀI GÒN

Giỏ hàng ( 0)

  • Hướng dẫn mua Sách Pháp Luật - Sách Luật
  • Sách Pháp Luật Giá Rẻ
  • Sách Pháp Luật Hà Nội Sài Gòn
  • Trung Tâm Sách Pháp Luật Hà Nội Sài Gòn
  • Sách Pháp Luật
07/11/2019 - 1:12 PMSách Giáo Dục 455 Lượt xem

TÓM TẮT NỘI DUNGHƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ MẠNG VÀ KHAI THÁC THÔNG TIN TRÊN INTERNET

Thông tư 01/2011/TT-BNV: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Chương 1: Tin học căn bản
1.1. Các khái niệm cơ bản về máy tính
1.2. Hệ điều hành
Chương 2: Microsoft Office Word
2.1. Giới thiệu Microsoft Office Word
2.2. Thao tác căn bản trên Word 2010
2.3. Thao tác với bàn phím
2.4. Chọn khối và thao tác trên khối
2.5. Thực hiện định dạng văn bản
Chương 3. Microsoft Office Excel
3.1. Giới thiệu Microsoft Office Excel
3.2. Ribbon là gì?
3.3. Trình đơn ngữ cảnh
3.4. Làm việc với dữ liệu trong Excel
3.5. Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm
3.6. Các lỗi thông dụng (Formulas errors)
3.7. Các hàm trongexcel
Chương 4: Microsoft Office PowerPoint
4.1. Giới thiệu Microsoft Office PowerPoint
4.2. Tạo bài thuyết trình cơ bản
4.3. Xây dựng nội dung bài thuyết trình
4.4. Làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh
4.5. Trình chiếu bài thuyết trình
4.6. Chuẩn bị trước trình chiếu
Phụ lục
I. Phím tắt trong Microsoft Word 2010
1.6. Chỉnh sửa và điều hướng bảng
2. Phím tắt trong Microsoft Excel 2010
3. Phím tắt trong Microsoft PowerPoint 2010
PHẦN 2: MẠNG MÁY TÍNH
Chương 1: Tổng quan về công nghệ mạng máy tính và mạng cục bộ
1.1. Giới thiệu về mạng máy tính
1.2. Mạng cục bộ, kiến trúc mạng cục bộ
1.3. Chuẩn hoá mạng máy tính
1.2. Các thiết bị mạng thông dụng
1.3. Một số kiểu nối mạng thông dụng và các chuẩn
Chương 2: Giới thiệu giao thức TCP/IP
2.1. Giao thức IP
2.2. Một số giao thức điều khiển
2.3. Giao thức lớp chuyển tải (Transport Layer)
Chương 1: Tổng quan về bộ định tuyến
1.1. Lý thuyết về bộ định tuyến
1.2. Giới thiệu về bộ định tuyến CISCO
1.3. Cách sử dụng lệnh cấu hình bộ định tuyến
1.4. Cấu hình bộ định tuyến Cisco
1.5. Bộ chuyển mạch lớp 3
1.6. Bài tập thực hành sử dụng bộ định tuyến Cisco
Chương 2: Hệ thống tên miền DNS
2.1. Giới thiệu
2.2. DNS Server và cấu trúc cơ sở dữ liệu tên miền
2.3. Hoạt động của hệ thống DNS
Chương 3: Dịch vụ truy cập từ xa và dịch vụ Proxy
3.1. Dịch vụ truy cập từ xa (REMOTE ACCESS)
3.2. Dịch vụ Proxy - Giải pháp cho việc kết nối mạng dùng riêng ra Internet
Chương 4: Bảo mật hệ thống và Firewall
4.1. Bảo mật hệ thống
4.2. Tổng quan về hệ thống Firewall
Chương 1. Tổng quan về bảo mật
1.1 Giới thiệu chung về bảo mật thông tin
1.2 Dịch vụ, cơ chế, tấn công.
1.3 Mô hình an toàn mạng
1.4 Bảo mật thông tin trong hệ cơ sở dữ liệu
1.5. Câu hỏi và bài tập
Chương 2. Mã cổ điển
2.1 Mã đối xứng
2.2 Các mã thế cổ điển thay thế
2.3 Các mã thế cổ điển hoán vị
2.4 Một số vấn đề khác
2.5. Câu hỏi và bài tập
Chương 3. Cơ sở toán học
3.1 Số học trên Modulo
3.2. Một số thuật toán trên Zn
3.3. Giới thiệu lý thuyết số
3.4. Câu hỏi và bài tập
Chương 4. Chuẩn mã dữ liệu (DES) và chuẩn mã nâng cao (AES)
4.1. Chuẩn mã dữ liệu (DES)
4.3. Double DES và Triple DES
4.4. Chuẩn mã nâng cao (AES)
4.5. Câu hỏi và bài tập
Chương 5. Mã công khai và quản lý khoá
5.1. Mã khoá công khai
5.2. Hệ mật mã RSA
5.3. Quản lý khoá
5.4. Trao đổi khoá Diffie Hellman
5.5. Câu hỏi và bài tập
Chương 6. An toàn IP và WEB
6.1. An toàn IP
6.2. An toàn Web
6.3. Thanh toán điện tử an toàn
6.4. An toàn thư điện tử
6.5. Câu hỏi và bài tập
Chương 7. Kẻ xâm nhập, phần mềm có hại và tường lửa
7.1. Kẻ xâm nhập
7.2. Phần mềm có hại
7.3. Tràn bộ đệm
7.4. Bức tường lửa
7.5. Câu hỏi và bài tập
Chương 1: Những kiến thức cơ bản về Internet
1.1. Mạng và Internet
1.2. Trình duyệt web
1.3. Email
1.4. Thanh toán online
1.5. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
1.6. Bảo vệ dữ liệu máy tính  
1.7. Bảo vệ thông tin cá nhân trên internet
Chương 2: Tìm kiếm và tổ chức thông tin trên Internet
2.1. Công cụ tìm kiếm
2.2. Chiến lược tìm kiếm
2.3. Tìm kiếm, tổ chức thông tin
2.4. Tải và lưu trữ dữ liệu

Định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

- Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018.
- Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh; tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp học sinh phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kĩ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hoá, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới. Nhằm góp phần thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản và phát hành cuốn sách:
Sách hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông Mới

Chương trình giáo dục phổ thông mới cấp tiểu học

Sách được chia làm 3 tập:
Tập 1: gồm Chương trình tổng thể và các chương trình môn học: Môn Ngữ văn; môn Toán; môn Giáo dục công dân; môn Tự nhiên và Xã hội; môn Lịch sử và Địa lí (cấp tiểu học); môn Lịch sử và Địa lí (cấp trung học cơ sở); môn Lịch sử; môn Địa lí.
Tập 2: gồm các chương trình môn học và hoạt động giáo dục của cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông: Môn Khoa học; môn Khoa học tư nhiên; môn Vật lý; môn Hoá học; môn Sinh học; môn Công nghệ; môn Tin học; môn Âm nhạc; môn Mĩ thuật; môn Giáo dục thể chất; Hoạt động trải nghiệm (cấp tiểu học) và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông).
Tập 3: gồm các chương trình môn học: Làm quen Tiếng Anh lớp 1 và lớp 2; môn Tiếng Anh; môn Tiếng Đức; môn Tiếng Hàn; môn Tiếng Nga; môn Tiếng Nhật; môn Tiếng Pháp; môn Tiếng Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng cuốn sách là tài liệu hữu ích trong công tác triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Luật giáo dục quy tắc ứng xử trong môi trường giáo dục

Ngày 14/6/2019, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Giáo dục 2019.  Với 9 chương, 115 điều, Luật Giáo dục năm 2019 đã khắc phục những bất cập của Luật Giáo dục hiện hành, đáng chú ý phải kể đến nhiều điểm mới mang tính đột phá sau: Học sinh Trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình, nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên, mỗi môn học được biên soạn nhiều loại sách giáo khoa, ấn định  trường hợp công nhận văn bằng nước ngoài... Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.
Thời gian gần đây, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới  như  Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên,  Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/04/2019 Về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/06/2019 Về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025....
Nhằm giúp các cán bộ quản lý trường học, các thầy cô giáo nắm vững quy định pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách có độ dày 400 trang,giá 350,000đ/1 quyển 
Sách luật giáo dục quy tắc ứng xử trong môi trường giáo dục bảo đảm an toàn giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh thân thiện

LUẬT GIÁO DỤC QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC

Cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. LUẬT GIÁO DỤC NĂM 2019 VÀ LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Phần thứ hai. QUY ĐỊNH QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG & BẢO ĐẢM MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN
Phần thứ ba. CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
Phần thứ tư. QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, HIỆU TRƯỞNG
Phần thứ năm. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO
Phần thứ sáu. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Công ty Sách Pháp Luật: Bán sỉ và lẻ sách Sách Giáo Dục Chiết Khấu Cao có Hóa Đơn Tài chính, Sách chính hãng, giá rẻ uy tín chất lượng,Giao Sách sau 1 tiếng tại TP. HCM và TP. Hà Nội; Chúng tôi còn phát hành các loại sách độc quyền cung cấp tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc như  

Trung Tâm Sách Pháp Luật

Điện thoại : 0283 636 2182 - 0909 366 858  (Mr: Phong)

0982 711 282 - 0913 142 287 (Mr: Thành)

Địa chỉ: Phố . Đội Cấn, P. Cống Vị ,Q. Ba Đình. TP. HÀ NÔI

Chi Nhánh I : 282 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , P7. Quận 3 TP. HCM

 Website: http://sachphapluat.com.vn  - Email: sachphapluatct@gmail.com

Tin liên quan

Chia sẻ bài viết: Nhận xét đánh giá:
  • Currently 5/5

Kết quả: 5/5 - (1 phiếu)

Gửi đánh giá của bạn về bài viết:    Gửi đánh giá
Bình luận:

Sách pháp luật nhà xuất bản y học
Sách pháp luật nhà xuất bản văn hóa
Sách pháp luật nhà xuất bản tư pháp
Sách pháp luật nhà xuất bản tổng hợp
Sách pháp luật nhà xuất bản thông tấn xã
Sách pháp luật nhà xuất bản tài chính
Sách pháp luật nhà xuất bản sự thật
Sách pháp luật nhà xuất bản phụ nữ
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Dân Trí
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Công An
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Thanh Niên
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Kim Động
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Giáo Dục
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Sư Phạm
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Lao Động

Về chúng tôi

FANPAGE FACEBOOK