"HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC"
sachphapluat sachphapluat.com phongthanh sachphapluat

Thông tin sách

"HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC"
"HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC"
0 bình luận
350,000vnđ
Giá: 268,000vnđ
NXB:TC:XB:2014 khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 335.000đ giảm 20%

Thông tin sách:

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng công tác giáo dục và đào tạo. Đại hội Đảng lần 
 
thứ XI đã xác định: Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, 
 
đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy 
 
nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. 
 
Trong những năm qua, mặc dù điều kiện đất nước và ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn, 
 
Nhà nước ta vẫn quan tâm dành một tỷ lệ ngân sách đáng kể đầu tư cho giáo dục. Với nguồn ngân sách 
 
đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, trên thực tế cũng 
 
tồn tại nhiều bất cập như: Cơ chế quản lý ngân sách dành cho giáo dục còn lỏng lẻo; mức chi đầu tư xây 
 
dựng cơ bản còn rất thấp so với nhu cầu; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy 
 
và tài chính trong các cơ sở giáo dục công lập nhìn chung còn hạn chế về tác dụng... 
 
Để giải quyết các vấn đề nêu trên, đồng thời tăng cường hiệu quả sử dụng tài chính trong lĩnh vực 
 
giáo dục. Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản quy định về công tác quản lý tài chính, 
 
thu và sử dụng học phí, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí; các quy định về chế độ đối 
 
với giáo viên... Cụ thể như sau: Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18-06-2014 (có hiệu lực thi 
 
hành từ 01-01-2015); NĐ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của 
 
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; TTLT số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30-5-2014 Quy định chế 
 
độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; 
 
VBHN số 03/VBHN-BTC ngày 07-01-2014 Hợp nhất Thông tư hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với 
 
các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản 
 
lý hành chính; TTLT số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30-05-2014 Hướng dẫn thực 
 
hiện một số điều về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí...; NĐ số 
 
29/2014/NĐ-CP ngày 10-04-2014 Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước 
 
về tài sản và quản lý, xử lý tài sản...; TTLT số 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14-07-2014 Sửa đổi, bổ 
 
sung một số điều hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; NĐ số 65/2014/NĐ-CP ngày 01-07-2014 Quy định 
 
chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng... 
 
Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ sở giáo dục đào tạo nắm được 
 
các quy định mới về các vấn đề trên. Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách 
 
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu 
 
tư công và hoạt động đầu tư công đối với trường học; Phần II. Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua 
 
sắm trang thiết bị tài sản trong cơ quan, trường học; Phần III. Quy chế kiểm soát chi tiêu tài chính và 
 
sử dụng kinh phí trong ngành giáo dục - đào tạo; Phần IV. Công tác quản lý học phí và các khoản thu 
 
khác trong trường học; Phần V. Tiêu chuẩn, định mức trang bị, quản lý, sử dụng tài sản công và xử lý 
 
tài sản của các dự án; Phần VI. Công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng 
 
tài sản nhà nước; Phần VII. Tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc 
 
kế toán trưởng, phụ trách kế toán; Phần VIII. Chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm và công tác thi 
 
đua khen thưởng đối với cán bộ và giáo viên ngành giáo dục.
 

 

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 335.000đ. GIÁ KHUYẾN MẠI:268,000Đ Nộp lưu chiểu quý III / 2014.

Trung Tâm Sách pháp luật 

Chi tiết liên hệ: 0909 366 858-0913 142 287

www.sachphapluat.com.vn-Emai:sachphapluatct@gmail.com

giao sách thu tiền tận nơi trên toàn quốc

 

Viết bình luận

Tên bạn:


Bình luận của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:Sách liên quan