Hotline: 0909 366 858

TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT HÀ NỘI - SÀI GÒN

Giỏ hàng ( 0)

  • Hướng dẫn mua Sách Pháp Luật - Sách Luật
  • Sách Pháp Luật Giá Rẻ
  • Sách Pháp Luật Hà Nội Sài Gòn
  • Trung Tâm Sách Pháp Luật Hà Nội Sài Gòn
  • Sách Pháp Luật
Các sản phẩm của Sách Chính Trị (Tìm thấy 20 sản phẩm)

- 34%

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Cách mạng Tháng Tám năm 1945

279.000 đ

Tiết kiệm: 146.000 đ

- 8%

sổ tay đảng viên bìa da năm 2020 sổ tay đảng viên bìa da năm 2020

73.000 đ

Tiết kiệm: 7.000 đ

- 0%

Sổ Tay Đảng Viên Dành Cho Cấp Ủy & Đảng Viên Sổ Tay Đảng Viên Dành Cho Cấp Ủy & Đảng Viên

80.000 đ

Tiết kiệm: 0 đ

- 35%

Dấu Ấn Của Nguyên Thủ Tướng Phan Văn Khải Dấu Ấn Của Nguyên Thủ Tướng Phan Văn Khải

235.000 đ

Tiết kiệm: 130.000 đ

- 28%

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng việt nam Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng việt nam

262.000 đ

Tiết kiệm: 103.000 đ

- 23%

65 năm chiến thắng điện biên phủ 65 năm chiến thắng điện biên phủ

279.000 đ

Tiết kiệm: 86.000 đ

- 24%

Dấu ấn chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Dấu ấn chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

275.000 đ

Tiết kiệm: 90.000 đ

- 27%

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019

255.000 đ

Tiết kiệm: 95.000 đ


Sách Chính Trị Lịch Sử Nhân Vật

Đảng Cộng sản Việt Nam - chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, ngay từ đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm đứng ra nhận sứ mệnh lịch sử to lớn mà giai cấp và dân tộc giao phó: Lãnh đạo các tầng lớp nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, dân chủ cho nhân dân. Hơn 80 năm qua, mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 
Cách mạng Việt Nam có được những thắng lợi to lớn đó là nhờ sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản mà Tổng Bí thư là người lãnh đạo cao nhất. Vai trò hết sức to lớn của các Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc là không thể nào phủ nhận. 

Hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017)


Sách Chính Trị
Sách pháp luật nhà xuất bản y học
Sách pháp luật nhà xuất bản văn hóa
Sách pháp luật nhà xuất bản tư pháp
Sách pháp luật nhà xuất bản tổng hợp
Sách pháp luật nhà xuất bản thông tấn xã
Sách pháp luật nhà xuất bản tài chính
Sách pháp luật nhà xuất bản sự thật
Sách pháp luật nhà xuất bản phụ nữ
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Dân Trí
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Công An
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Thanh Niên
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Kim Động
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Giáo Dục
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Sư Phạm
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Lao Động

Về chúng tôi

FANPAGE FACEBOOK