Hotline: 0909 366 858

TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT HÀ NỘI - SÀI GÒN

Giỏ hàng ( 0)

  • Hướng dẫn mua Sách Pháp Luật - Sách Luật
  • Sách Pháp Luật Giá Rẻ
  • Sách Pháp Luật Hà Nội Sài Gòn
  • Trung Tâm Sách Pháp Luật Hà Nội Sài Gòn
  • Sách Pháp Luật
Các sản phẩm của Công Tác Đảng (Tìm thấy 32 sản phẩm)

- 5%

Sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ đảng Sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ đảng

114.000 đ

Tiết kiệm: 6.000 đ

- 5%

Sổ tay đảng viên Sổ tay đảng viên

76.000 đ

Tiết kiệm: 4.000 đ

- 5%

Mẫu sổ sinh hoạt chi bộ Mẫu sổ sinh hoạt chi bộ

114.000 đ

Tiết kiệm: 6.000 đ

- 12%

Mẫu sổ danh sách đảng viên Mẫu sổ danh sách đảng viên

35.000 đ

Tiết kiệm: 5.000 đ

- 34%

Quy định mới về trách nhiệm của đảng viên Quy định mới về trách nhiệm của đảng viên

259.000 đ

Tiết kiệm: 136.000 đ

- 34%

Cẩm nang hỏi đáp công tác đảng Cẩm nang hỏi đáp công tác đảng

259.000 đ

Tiết kiệm: 136.000 đ

- 34%

Văn kiện đại hội đảng cộng sản việt nam khóa XIII Văn kiện đại hội đảng cộng sản việt nam khóa XIII

259.000 đ

Tiết kiệm: 136.000 đ

- 34%

CẨM NANG CÔNG TÁC ĐẢNG DÀNH CHO BÍ THƯ ĐẢNG BỘ CẨM NANG CÔNG TÁC ĐẢNG DÀNH CHO BÍ THƯ ĐẢNG BỘ

259.000 đ

Tiết kiệm: 136.000 đ

- 32%

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

280.000 đ

Tiết kiệm: 135.000 đ

- 34%

Cẩm Nang Công Tác Đảng Dành Cho Bí Thư Cẩm Nang Công Tác Đảng Dành Cho Bí Thư

259.000 đ

Tiết kiệm: 136.000 đ

- 30%

Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Đảng Hướng Dẫn Thi Hành Điều Lệ Đảng

290.000 đ

Tiết kiệm: 125.000 đ

- 34%

Nâng Cao Nghiệp Vụ Công Tác Đảng Nâng Cao Nghiệp Vụ Công Tác Đảng

259.000 đ

Tiết kiệm: 136.000 đCông Tác Đảng
Sách pháp luật nhà xuất bản y học
Sách pháp luật nhà xuất bản văn hóa
Sách pháp luật nhà xuất bản tư pháp
Sách pháp luật nhà xuất bản tổng hợp
Sách pháp luật nhà xuất bản thông tấn xã
Sách pháp luật nhà xuất bản tài chính
Sách pháp luật nhà xuất bản sự thật
Sách pháp luật nhà xuất bản phụ nữ
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Dân Trí
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Công An
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Thanh Niên
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Kim Động
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Giáo Dục
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Sư Phạm
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Lao Động

Về chúng tôi

FANPAGE FACEBOOK