Hotline: 0909 366 858

TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT

Giỏ hàng ( 0)

  • Sách Pháp Luật
  • Sách Luật, Sách Bộ Luật
  • Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự
Các sản phẩm của Sách Kế Toán (Tìm thấy 67 sản phẩm)

- 32%

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

235.000 đ

Tiết kiệm: 115.000 đ

- 37%

Sách Tiêu chuẩn, định mức, thủ tục hành chính Sách Tiêu chuẩn, định mức, thủ tục hành chính

245.000 đ

Tiết kiệm: 150.000 đ

- 32%

Chế Độ Kế Toán Xã Phường Thị Trấn Chế Độ Kế Toán Xã Phường Thị Trấn

235.000 đ

Tiết kiệm: 115.000 đ

- 40%

Kế Toán Doanh Nghiệp Chính Sách Thuế Mới Kế Toán Doanh Nghiệp Chính Sách Thuế Mới

235.000 đ

Tiết kiệm: 160.000 đ

- 32%

Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Xã Phường Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Xã Phường

235.000 đ

Tiết kiệm: 115.000 đ

- 45%

Chính Sách Thuế Mới Quy Trình Kiểm Tra Thanh Tra Thuế Chính Sách Thuế Mới Quy Trình Kiểm Tra Thanh Tra Thuế

245.000 đ

Tiết kiệm: 205.000 đ

- 39%

Sách hướng dẫn thực hiện thanh toán quyết toán Sách hướng dẫn thực hiện thanh toán quyết toán

240.000 đ

Tiết kiệm: 155.000 đ


Sách Nghiệp vụ Quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tịch

Sách Nghiệp vụ quản lý tài chính 

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 22%

Sách Nghiệp vụ quản lý hành chính kinh tế dành cho cán bộ xã phường

Sách Nghiệp vụ quản lý hành chính

270.000 đ

Tiết kiệm: 80.000 đ

- 25%

Sách Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Sách Hệ thống mục lục ngân sách 

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng

Sách nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Chính sách thuế và những quy định về công tác quản lý tài chính

Chính sách thuế và công tác quản lý tài chính

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách chế độ kế toán ngân sách và quản lý thu chi tài chính

Sách chế độ kế toán ngân sách

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Sách nghiệp vụ kế toán

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

Sách hệ thống mục lục ngân sách

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 36%

Kế toán doanh nghiệp cần biết về chính sách thuế

Kế toán doanh nghiệp cần biết

250.000 đ

Tiết kiệm: 145.000 đ

- 28%

Chế độ kế toán ngân sách nhà nước quy định về kiểm soát các khoản chi

Sách chế độ kế toán 

250.000 đ

Tiết kiệm: 100.000 đ

- 36%

Sách quy trình kiểm toán trong doanh nghiệp

Sách quy trình kiểm toán 

250.000 đ

Tiết kiệm: 145.000 đ

- 28%

Hướng dẫn thi hành luật quản lý sử dụng tài sản công

Sách luật quản lý sử dụng tài sản công

250.000 đ

Tiết kiệm: 100.000 đ


Về chúng tôi

FANPAGE FACEBOOK