Hotline: 0909 366 858

TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT

Giỏ hàng ( 0)

  • Sách Pháp Luật
  • Sách Luật, Sách Bộ Luật
  • Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự
Các sản phẩm của Sách Kế Toán (Tìm thấy 53 sản phẩm)

- 51%

Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

240.000 đ

Tiết kiệm: 255.000 đ

- 28%

Sách Nghiệp vụ kế toán nhà nước Sách Nghiệp vụ kế toán nhà nước

250.000 đ

Tiết kiệm: 100.000 đ

- 28%

Sách kế toán doanh nghiệp Sách kế toán doanh nghiệp

250.000 đ

Tiết kiệm: 100.000 đ

- 28%

Sách Kế toán trưởng Sách Kế toán trưởng

250.000 đ

Tiết kiệm: 100.000 đ

- 25%

Sách Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp Sách Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Hướng dẫn làm sổ sách kế toán doanh nghiệp Hướng dẫn làm sổ sách kế toán doanh nghiệp

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 29%

Sách Kế Toán Thuế Doanh Nghiệp 2019 Sách Kế Toán Thuế Doanh Nghiệp 2019

280.000 đ

Tiết kiệm: 115.000 đ

- 25%

Sách kế toán hệ thống mục lục ngân sách Sách kế toán hệ thống mục lục ngân sách

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Sách Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2019 Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2019

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 22%

Sổ tay thuế và chính sách thuế việt nam Sổ tay thuế và chính sách thuế việt nam

270.000 đ

Tiết kiệm: 80.000 đ


Sách Nghiệp vụ Quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tịch

Sách Nghiệp vụ quản lý tài chính 

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 22%

Sách Nghiệp vụ quản lý hành chính kinh tế dành cho cán bộ xã phường

Sách Nghiệp vụ quản lý hành chính

270.000 đ

Tiết kiệm: 80.000 đ

- 25%

Sách Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Sách Hệ thống mục lục ngân sách 

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng

Sách nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Chính sách thuế và những quy định về công tác quản lý tài chính

Chính sách thuế và công tác quản lý tài chính

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách chế độ kế toán ngân sách và quản lý thu chi tài chính

Sách chế độ kế toán ngân sách

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Sách nghiệp vụ kế toán

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

Sách hệ thống mục lục ngân sách

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 36%

Kế toán doanh nghiệp cần biết về chính sách thuế

Kế toán doanh nghiệp cần biết

250.000 đ

Tiết kiệm: 145.000 đ

- 28%

Chế độ kế toán ngân sách nhà nước quy định về kiểm soát các khoản chi

Sách chế độ kế toán 

250.000 đ

Tiết kiệm: 100.000 đ

- 36%

Sách quy trình kiểm toán trong doanh nghiệp

Sách quy trình kiểm toán 

250.000 đ

Tiết kiệm: 145.000 đ

- 28%

Hướng dẫn thi hành luật quản lý sử dụng tài sản công

Sách luật quản lý sử dụng tài sản công

250.000 đ

Tiết kiệm: 100.000 đ


Về chúng tôi

FANPAGE FACEBOOK