Hotline: 0909 366 858

TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT HÀ NỘI - SÀI GÒN

Giỏ hàng ( 0)

  • Trung Tâm Sách Pháp Luật Hà Nội Sài Gòn
  • Sách Pháp Luật
Các sản phẩm của Sách Kế Toán (Tìm thấy 76 sản phẩm)

- 31%

Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước

270.000 đ

Tiết kiệm: 125.000 đ

- 31%

Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước năm 2020 Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước năm 2020

270.000 đ

Tiết kiệm: 125.000 đ

- 34%

Chính Sách Thuế Luật Quản Lý Thuế Chính Sách Thuế Luật Quản Lý Thuế

260.000 đ

Tiết kiệm: 135.000 đ

- 26%

Chính Sách Thuế, Luật Quản Lý Thuế Chính Sách Thuế, Luật Quản Lý Thuế

290.000 đ

Tiết kiệm: 105.000 đ

- 29%

Nơi bán sách chế độ kế toán Nơi bán sách chế độ kế toán

280.000 đ

Tiết kiệm: 115.000 đ

- 37%

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

245.000 đ

Tiết kiệm: 150.000 đ


Sách Nghiệp vụ Quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tịch

Sách Nghiệp vụ quản lý tài chính 

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 22%

Sách Nghiệp vụ quản lý hành chính kinh tế dành cho cán bộ xã phường

Sách Nghiệp vụ quản lý hành chính

270.000 đ

Tiết kiệm: 80.000 đ

- 25%

Sách Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Sách Hệ thống mục lục ngân sách 

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng

Sách nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Chính sách thuế và những quy định về công tác quản lý tài chính

Chính sách thuế và công tác quản lý tài chính

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách chế độ kế toán ngân sách và quản lý thu chi tài chính

Sách chế độ kế toán ngân sách

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Sách nghiệp vụ kế toán

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

Sách hệ thống mục lục ngân sách

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 36%

Kế toán doanh nghiệp cần biết về chính sách thuế

Kế toán doanh nghiệp cần biết

250.000 đ

Tiết kiệm: 145.000 đ

- 28%

Chế độ kế toán ngân sách nhà nước quy định về kiểm soát các khoản chi

Sách chế độ kế toán 

250.000 đ

Tiết kiệm: 100.000 đ

- 36%

Sách quy trình kiểm toán trong doanh nghiệp

Sách quy trình kiểm toán 

250.000 đ

Tiết kiệm: 145.000 đ

- 28%

Hướng dẫn thi hành luật quản lý sử dụng tài sản công

Sách luật quản lý sử dụng tài sản công

250.000 đ

Tiết kiệm: 100.000 đ


Về chúng tôi

FANPAGE FACEBOOK