Hotline: 0909 366 858

TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT

Giỏ hàng ( 0)

  • Sách Pháp Luật
  • Sách Luật, Sách Bộ Luật
  • Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự

5 loại thuế chính doanh nghiệp cần biết
06/05/2019 - 9:23 AMsách pháp luật
5 loại thuế chính doanh nghiệp cần biết
Doanh nghiệp cần biết 5 loại thuế chính, Sách luật doanh nghiệp, Tổng hợp các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Nội dung Luật...
Những kiến thức cần có trong cuộc sống
03/05/2019 - 8:17 AMsách pháp luật
Những kiến thức cần có trong cuộc sống
Kiến thức pháp luật đời sống xã hội cần biết, sách Pháp Luật chuyên phân phối Sách Cẩm Nang nhập khẩu Chiết Khấu Cao có Hóa Đơn Tài chính, Sách chính hãng,...
Giới thiệu luật giao thông đường bộ
02/05/2019 - 12:35 PMsách pháp luật
Giới thiệu luật giao thông đường bộ
Luật giao thông đường bộ 2019, Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải ban hành đã nhiều văn bản về quản lý, bảo vệ và tuần đường,...
Sách luật ngân sách nhà nước là gì ?
11/04/2019 - 2:34 PMsách pháp luật
Sách luật ngân sách nhà nước là gì ?
Sách luật ngân sách nhà nước là gì ?, những thông tin mới về Luật ngân sách nhà nước quy định mới về quản lý, sử dụng ngân quỹ, thu, chi qua hệ thống kho...
Tóm tắt quá trình công tác của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
11/04/2019 - 2:12 PMsách pháp luật
Tóm tắt quá trình công tác của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Tóm tắt quá trình công tác của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp Có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người học trò xuất...
Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thắng lợi của sức mạnh Việt Nam
11/04/2019 - 2:07 PMsách pháp luật
Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thắng lợi của sức mạnh Việt Nam
Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thắng lợi của sức mạnh Việt Nam, Nhằm góp phần tuyên truyền Đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam về Chiến dịch...

Về chúng tôi

FANPAGE FACEBOOK