Hotline: 0909 366 858

TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT

Giỏ hàng ( 0)

  • Sách Pháp Luật
  • Sách Luật, Sách Bộ Luật
  • Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự
Giới thiệu Sách Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
08/11/2018 - 3:46 PMsách pháp luật
Giới thiệu Sách Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
Giới thiệu cuốn sách" Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính" Để giúp các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước,...
Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư
08/11/2018 - 3:33 PMsách pháp luật
Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư
cuốn sách“ Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề luật sư” gồm 08 Chương chính tổng hợp những thông tin kiến thức đa dạng và nội dung lôi cuốn được trình bày...
Sách luật trách nhiệm hinh sự đối với các tội xâm phạm trật tự
08/11/2018 - 3:30 PMsách pháp luật
Sách luật trách nhiệm hinh sự đối với các tội xâm phạm trật tự
Cuốn sách" Trách nhiệm hinh sự đối với các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính" theo bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, tác giả TS. Nguyễn...
Sách bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
08/11/2018 - 3:17 PMsách pháp luật
Sách bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp là tài liệu đặc biệt áp dụng các đơn vị trường học, cơ sở Giáo dục và Đào tạo các cấp và những người...
Sách luât sách giáo trình luật hình sự
08/11/2018 - 3:48 PMsách pháp luật
Sách luât sách giáo trình luật hình sự
Cuốn Giáo trình luật hình sự Việt Nam (Phần chung) được biên soạn mới trên cơ sở kế thừa và phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước...
Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam
15/10/2018 - 11:48 AMSách Pháp Luật
 Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam
TS. Phạm Thị Hương Lan biên soạn cuốn Hòa giải tranh chấp đất đai" phục vụ công tác nghiên cứu, tham khảo cho các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên và...

Về chúng tôi

FANPAGE FACEBOOK