Hotline: 0909 366 858

TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT HÀ NỘI - SÀI GÒN

Giỏ hàng ( 0)

  • Hướng dẫn mua Sách Pháp Luật - Sách Luật
  • Sách Pháp Luật Giá Rẻ
  • Sách Pháp Luật Hà Nội Sài Gòn
  • Trung Tâm Sách Pháp Luật Hà Nội Sài Gòn
  • Sách Pháp Luật
Các sản phẩm của Sách Kế Toán (Tìm thấy 124 sản phẩm)

- 32%

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

235.000 đ

Tiết kiệm: 115.000 đ

- 37%

Sách Tiêu chuẩn, định mức, thủ tục hành chính Sách Tiêu chuẩn, định mức, thủ tục hành chính

245.000 đ

Tiết kiệm: 150.000 đ

- 32%

Chế Độ Kế Toán Xã Phường Thị Trấn Chế Độ Kế Toán Xã Phường Thị Trấn

235.000 đ

Tiết kiệm: 115.000 đ

- 40%

Kế Toán Doanh Nghiệp Chính Sách Thuế Mới Kế Toán Doanh Nghiệp Chính Sách Thuế Mới

235.000 đ

Tiết kiệm: 160.000 đ

- 32%

Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Xã Phường Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Xã Phường

235.000 đ

Tiết kiệm: 115.000 đ

- 45%

Chính Sách Thuế Mới Quy Trình Kiểm Tra Thanh Tra Thuế Chính Sách Thuế Mới Quy Trình Kiểm Tra Thanh Tra Thuế

245.000 đ

Tiết kiệm: 205.000 đ

- 39%

Sách hướng dẫn thực hiện thanh toán quyết toán Sách hướng dẫn thực hiện thanh toán quyết toán

240.000 đ

Tiết kiệm: 155.000 đ

- 39%

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến

240.000 đ

Tiết kiệm: 155.000 đ

- 39%

Kế toán doanh nghiệp cần biết Kế toán doanh nghiệp cần biết

240.000 đ

Tiết kiệm: 155.000 đ

- 51%

Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

240.000 đ

Tiết kiệm: 255.000 đ


Sách Nghiệp vụ Quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tịch

Sách Nghiệp vụ quản lý tài chính 

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 22%

Sách Nghiệp vụ quản lý hành chính kinh tế dành cho cán bộ xã phường

Sách Nghiệp vụ quản lý hành chính

270.000 đ

Tiết kiệm: 80.000 đ

- 25%

Sách Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Sách Hệ thống mục lục ngân sách 

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng

Sách nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Chính sách thuế và những quy định về công tác quản lý tài chính

Chính sách thuế và công tác quản lý tài chính

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách chế độ kế toán ngân sách và quản lý thu chi tài chính

Sách chế độ kế toán ngân sách

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách nghiệp vụ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Sách nghiệp vụ kế toán

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 25%

Sách Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước

Sách hệ thống mục lục ngân sách

262.000 đ

Tiết kiệm: 88.000 đ

- 36%

Kế toán doanh nghiệp cần biết về chính sách thuế

Kế toán doanh nghiệp cần biết

250.000 đ

Tiết kiệm: 145.000 đ

- 28%

Chế độ kế toán ngân sách nhà nước quy định về kiểm soát các khoản chi

Sách chế độ kế toán 

250.000 đ

Tiết kiệm: 100.000 đ

- 36%

Sách quy trình kiểm toán trong doanh nghiệp

Sách quy trình kiểm toán 

250.000 đ

Tiết kiệm: 145.000 đ

- 28%

Hướng dẫn thi hành luật quản lý sử dụng tài sản công

Sách luật quản lý sử dụng tài sản công

250.000 đ

Tiết kiệm: 100.000 đ


Sách pháp luật nhà xuất bản y học
Sách pháp luật nhà xuất bản văn hóa
Sách pháp luật nhà xuất bản tư pháp
Sách pháp luật nhà xuất bản tổng hợp
Sách pháp luật nhà xuất bản thông tấn xã
Sách pháp luật nhà xuất bản tài chính
Sách pháp luật nhà xuất bản sự thật
Sách pháp luật nhà xuất bản phụ nữ
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Dân Trí
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Công An
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Thanh Niên
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Kim Động
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Giáo Dục
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Sư Phạm
Sách Pháp Luật Nhà Xuất Bản Lao Động

Về chúng tôi

FANPAGE FACEBOOK