"VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT 2015 XÂY DỰNG – ĐẤU THẦU – ĐẦU TƯ- ĐẦU TƯ CÔNG – QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC - LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
sachphapluat sachphapluat.com phongthanh sachphapluat

Thông tin sách

 "VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT 2015 XÂY DỰNG – ĐẤU THẦU – ĐẦU TƯ- ĐẦU TƯ CÔNG – QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC - LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
"VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT 2015 XÂY DỰNG – ĐẤU THẦU – ĐẦU TƯ- ĐẦU TƯ CÔNG – QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC - LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
0 bình luận
350,000vnđ
Giá: 280,000vnđ
Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 (áp dụng ngày 01-7-2014) Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17-3-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (áp dụng 10-5-2015). Gồm các chương

Thông tin sách:

 
Phần I: Luật đấu thầu và văn bản hướng dẫn thi hành gồm:
 
     Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 (áp dụng ngày 01-7-2014)
 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17-3-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (áp dụng 10-5-2015). Gồm các chương như sau:
 
                Chương 1: Những quy định chung.
 
                Chương 2: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.
 
                Chương 3: Đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP.
 
               Chương 4: Đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP nhóm C.
 
               Chương 5: Đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
 
                Chương 6: Chỉ định thầu trong lựa chọn nhà đầu tư.
 
                Chương 7: Nội dung thẩm định và phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong lựa chọn nhà đầu tư.
 
                Chương 8: Xử lý tình huống và giải quyết kiến nghị trong lựa chọn nhà đầu tư.
 
                Chương 9: Xử lý vi phạm pháp luật, kiểm tra, giám sát, theo dõi hoạt động đấu thấu trong lựa chọn nhà đầu tư.
 
                Chương 10: Điều khoản thi hành.
 
          Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
 
Phần II: Luật đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành gồm:
 
               Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (áp dụng ngày 01-7-2015) 
 
               Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 của Chính phủ  về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (áp dụng 10-4-2015) gồm các chương như sau:
 
                 Chương 1: Những quy định chung.
 
                  Chương 2: Nguồn vốn thực hiện dự án.
 
                   Chương 3: Xây dựng và công bố dự án.
 
                   Chương 4: Lập. Thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.       
 
                   Chương 5: Lựa chọn nhà dầu tư và ký kết thỏa thuận đầu tư, hợp đồng dự án.
 
                   Chương 6: Thủ tục đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp dự án.
 
                   Chương 7: Triển khai thực hiện dự án.
 
                   Chương 8 : Quyết toán và chuyển giao công trình dự án.
 
                   Chương 9: Ưu đãi và bảo đảm đầu tư.
 
                   Chương 10: Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
 
                   Chương 11: Điều khoản thi hành.
 
  Phần III: Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 (áp dụng ngày 01-1-2015) 
 
Phần IV: Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng sáu 2014  (áp dụng ngày 01-1-2015)
 
Phần V: Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 Ngày 26 tháng 11 năm 2014 (áp dụng ngày 01-7-2015)
 
Phần VI: Quy định về Lựa chọn nhà đầu tư, hợp đồng theo hình thức đối tác công tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, xác định đơn giá nhân công.
 
              Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25-3-2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (áp dụng 10-5-2015) gồm các chương sau:
 
                     Chương 1: Những quy định chung.
 
                     Chương 2: Tổng mức đầu tư xây dựng.
 
                     Chương 3: Dự toán xây dựng.
 
                     Chương 4: Định mức, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng.
 
                    Chương 5: Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
 
                    Chương 6: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
 
                    Chương 7: Quyền và nghĩa vụ cùa người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 
                   Chương 8: Quản lý nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng
 
                   Chương 9: Điều khoản thi hành.
 
                 Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20-3-2015 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng (áp dụng 10-5-2015)
 
Sách được in với hình thức đẹp, khổ 20 x 28cm, Sách có độ dày 568 trang.Gía phát hành 350,000đ/ 1 cuốn GIÁ KHUYẾN MẠI:280,000Đ/1C
sách được phát hành tại: Trung Tâm Sách pháp luật  
Chi tiết liên hệ :Mr .Phong 0909 366 858 - 0913 142 287

phố đội cấn phường cống vị q ba đình tp hà nội

http://sachphapluat.com.vn - Emai:sachphapluatct@gmail.com

 

Viết bình luận

Tên bạn:


Bình luận của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu            Tốt

Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:Sách liên quan